Gebruiksvoorwaarden BSDB


Van kracht vanaf 1 januari 2016

  1. Inleiding
  2. Onze diensten
  3. Betalingen, duur en beëindiging
  4. Beperkingen en wijzigingen inzake de service
  5. Intellectuele eigendomsrechten
  6. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
  7. Klantenondersteuning

1. Inleiding

Door te registreren voor de BSDB-website of deze te gebruiken, of door om het even welke inhoud of materiaal te openen die door BSDB ter beschikking is gesteld, gaat u een bindend contract aan met de BSDB-entiteit aangegeven onderaan dit document. Uw overeenkomst met ons omvat deze gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid.

BSDB kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Onze diensten

2.1. Algemeen

BSDB levert voetbalstatistieken. Bepaalde BSDB-diensten worden u gratis aangeboden. Andere BSDB-diensten vereisen betaling voordat u ze kunt gebruiken. Naar de BSDB-diensten die gebruikt kunnen worden na betaling wordt momenteel verwezen als 'BSDB premium'. Naar de BSDB-service die geen betaling vereist, wordt momenteel verwezen als 'BSDB Gratis'. U kunt meer te weten komen over onze diensten in het Productoverzicht.

2.2. BSDB Premium proefperiode

Dit aanbod “15 dagen gratis BSDB Premium”, dat u wordt gedaan door BSDB, verleent u het recht op toegang tot BSDB Premium (zoals gedefinieerd in het Productoverzicht van BSDB) voor een periode van 15 dagen vanaf het moment dat u een de proefperiode activeert.

15 dagen na activeren van de gratis proefperiode vervalt uw gratis BSDB Premium account. Als u besluit dat u geen betalende gebruiker wordt van BSDB aan het eind van de gratis proefperiode, wordt het BSDB Premium account automatisch beëindigd en omgezet in een BSDB Gratis account met beperkte toegangsrechten (zie Productoverzicht).

Na de gratis proefperiode van 15 dagen BSDB Premium kan u uw proefabonnement omzetten in een BSDB Premium account. Door uw betalingsgegevens te verzenden (i) stemt u in met het gebruiken van uw betalingsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid, (ii) bevestigt u en stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden van BSDB Premium en deze voorwaarden van BSDB Premium voor de gratis proefperiode.

U kunt slechts eenmaal gebruik maken van dit aanbod voor een gratis proefperiode. BSDB behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht, dit aanbod voor een gratis proefversie en/of de voorwaarden en bepalingen van BSDB Premium 15 dagen gratis op proef op elk moment en zonder aansprakelijkheid in te trekken of te wijzigen.

3. Betalingen, duur en beëindiging

Betaalde abonnementen kunnen gekocht worden door een vooruitbetaling die u toegang geeft aan de BSDB Premium service voor een specifieke tijdsperiode. Wanneer u zich registreert voor een betaald abonnement of een proefperiode, stemt u ermee in om onmiddellijk toegang te krijgen tot BSDB Premium. Aan het einde van uw vooruitbetaalde periode zal uw betalende service automatisch stopgezet worden, wel met voorafgaande duidelijke kennisgeving hiervan.

BSDB kan de prijs voor betaalde abonnementen/vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald) van tijd tot tijd wijzigen, en zal elke prijswijziging op voorhand aan u bekendmaken.

BSDB kan de overeenkomsten beëindigen of uw toegang tot de BSDB-service om het even wanneer opschorten. Als u of BSDB de overeenkomsten beëindigt, of als BSDB uw toegang tot de BSDB-service opschort, stemt u ermee in dat BSDB geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe en dat BSDB geen enkel bedrag dat u reeds betaald heeft, zal terugbetalen, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

4. Beperkingen en wijzigingen inzake de service

BSDB zal redelijke inspanningen leveren om de BSDB-service operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. In de mate dat dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving, behoudt BSDB zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van de BSDB-service tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe.

Ongeacht het voorgaande, zal BSDB, indien u vooruitbetaalde vergoedingen heeft gemaakt voor betaalde abonnementen die BSDB permanent stopzet voorafgaande aan het einde van de vooruitbetaalde periode, u de vooruitbetaalde vergoedingen voor de vooruitbetaalde periode terugbetalen na dergelijke stopzetting.

U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaard dat BSDB geen verplichting heeft om de service te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door de service. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. BSDB en/of de eigenaars van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan.

5. Intellectuele eigendomsrechten

BSDB respecteert rechten inzake intellectuele eigendom en verwacht van u hetzelfde. We hebben een paar basisregels opgesteld die u moet volgen bij het gebruiken van de service, om te verzekeren dat iedereen van BSDB kan blijven genieten.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website zijn en blijven eigendom van BSDB. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek anders dan hierna toegestaan in huidige gebruiksvoorwaarden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BSDB verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 10 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

6. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De informatie op de BSDB-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. BSDB streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan BSDB hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

In de ruimste mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat u BSDB schadeloos zult stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard die voortkomen uit: (1) uw inbreuk op deze overeenkomst; (2) om het even welke activiteit die u uitvoert op of door de BSDB-website; en (3) uw overtreding van om het even welke wet of de rechten van een derde partij.

7. Klantenondersteuning

Voor klantenondersteuning met inhoud-, account- of betalingsgerelateerde vragen, neemt u contact met ons op via het contactformulier. We zullen redelijke pogingen ondernemen om binnen een redelijk tijdskader te antwoorden op alle verzoeken voor klantenondersteuning, maar we geven geen garanties van om het even welke aard dat een verzoek voor klantenondersteuning beantwoord zal worden binnen een bepaald tijdskader en/of dat we in staat zullen zijn om dergelijke verzoeken bevredigend te beantwoorden.

Bedankt voor het lezen van onze gebruiksvoorwaarden.

Contracterende entiteit:

BSDB
Dr. Van de Perrestraat 70, 2440 Geel
België
BE0568.575.990